Οι τυχεροί είναι οι εξής:

1.       Κελλάρη Βασιλική

2.      ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΥ

3.      Λάμπρος Μπακογιάννης

4.      Κόλλιας Χρήστος

5.      ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ